Sort : Date Rating

Ten Months (2020)

,

Yoon-ho

7.1 (67)

#DUPE# (2016)

, ,

Joo Dong-sung

7.1 (11102)

The Treacherous (2015)

, ,

Young Im Sung-jae

6 (2186)

I Remember You (2015)

, ,

Lee Jung-ha

7.7 (1840)

The Thieves (2012)

, ,

Young Macao Park

6.8 (11600)

Juvenile Offender (2012)

Jang Ji-gu

6.6 (241)

Fashion King (2012)

young Kang Young-gul

5.7 (287)

Can You Hear My Heart? (2011)

, ,

Jang Joon-ha / Bong Ma-roo (young)

7.5 (220)

Gye Baek (2011)

,

Gyo-ki (teen)

7.6 (229)

Bloody Innocent (2010)

, ,

11-year-old Dong-sik

5.5 (89)

Hero (2009)

,

young Jin Do-hyuk

6.4 (168)

A Frozen Flower (2008)

, ,

Young Han-baek

7.1 (5173)